LIEFERUNG 4-8 TAGE | Versand ab 6 Euro | Kostenloser Versand ab 80 Euro (nur Deutschland, die Niederlande und Schweden)

Nilens Jord Disinfection Hand Gel 389

Nilens Jord Disinfection Hand Gel 389 - Nulallergi.dk

Nilens Jord Disinfection Hand Gel 389

Normaler Preis 29,00 kr
Disinfection Hand Gel er håndsprit med 85% ethanol og blødgørende mandelolie. Virker bakteriedræbende samtidig med, at mandelolien bevarer hudens naturlige fugtbalance.

Anvendelse

Anvendes på tørre hænder. Fordel 3 ml gel på håndflade/håndryg og mellem fingrene. Gnides grundigt ind i minimum 30 sekunder, indtil hænderne er tørre.

FARE: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

 

Overholder kravene til EN1500

Ingredienser

Alcohol Denat., Aqua, Isopropyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol, Tocopherol

50 ML.

Lieferung 5-10 Tage
Versand ab 10 Euro
Kostenloser Versand ab 80€ (DE, UK, NL & SE)